Chúng ta không bao giờ hiểu tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta cho đến khi chúng ta trở thành những người cha người mẹ.
Chúng ta không bao giờ hiểu tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta cho đến khi chúng ta trở thành những người cha người mẹ.
Bởi Henry Ward Beecher   
Tiểu sử Tên: Henry Ward Beecher
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà truyền giáo
Năm sinh: 24/06/1813
Năm mất: 08/03/1887
Chủ đề Tình Yêu