Chúng ta hãy gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.
Chúng ta hãy gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.
Bởi Mother Teresa   
Tiểu sử Tên: Mother Teresa
Quốc tịch: Albania
Nghề nghiệp: Nữ tu
Năm sinh: 26/8/1910
Năm mất: 5/9/1997
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm bởi Rituals
Chủ đề Hạnh Phúc