Chính Giáng Sinh trong trái tim khiến Giáng Sinh lan tỏa nơi nơi.
Chính Giáng Sinh trong trái tim khiến Giáng Sinh lan tỏa nơi nơi.
Bởi W.T. Ellis   
Tiểu sử Tên: W.T. Ellis
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà chính trị
Năm sinh: 24/7/1845
Năm mất: 8/1/1925
Nguồn gốc Đăng bởi Youtube và được tạo ra bởi PrestonLeatherman.
Chủ đề Hạnh Phúc