Cái nết đánh chết cái đẹp.
Cái nết đánh chết cái đẹp.
Bởi Vietnamese Proverb   
Tiểu sử Tên: Vietnamese Proverb
Thành Ngữ Việt Nam
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm bởi Rebecca Bahret
Chủ đề Hạnh Phúc