Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của bạn.
Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của bạn.
Bởi Bob Marley   
Tiểu sử Tên: Bob Marley
Quốc tịch: Jamaica
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Năm sinh: 6/2/1945
Năm mất: 11/5/1981
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Cơn Lốc Quà Tặng.
Chủ đề Động lực