Bạn không hoàn hảo và bạn cũng không thể đấu tranh để đạt được điều hoàn hảo đó nhưng bạn luôn xứng đáng để yêu và được yêu.
Bạn không hoàn hảo và bạn cũng không thể đấu tranh để đạt được điều hoàn hảo đó nhưng bạn luôn xứng đáng để yêu và được yêu.
Bởi Brene Brown   
Tiểu sử Tên: Brene Brown
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 18/11/1965
Nguồn gốc Đăng lênYoutube bởi TEDvn từ nguồn của TED Talks and Brene Brown.
Chủ đề Tình Yêu