Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.
Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.
Bởi William Arthur Ward   
Tiểu sử Tên: William Arthur Ward
Quốc tịch: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Năm sinh: 14/3/1879
Năm mất: 18/4/1955
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Gửi Lời Yêu Thương
Chủ đề Hạnh Phúc