10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn, 90% cuộc đời là do cách phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra.
10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn, 90% cuộc đời là do cách phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra.
Bởi Charles Swindoll   
Tiểu sử Tên: Charles Swindoll
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 18/10/1934
 
Nguồn gốc Đăng lênYoutube và tạo ra bởi tlupher3.
Chủ đề Tình Yêu