Triệu phú khu ổ chuột
Triệu phú khu ổ chuột
Bởi Vikas Swarup  
Tiểu sử Tên: Vikas Swarup
Quốc tịch: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Năm sinh: 1963
Nguồn gốc NXB: Văn Học
Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Người đọc: Đỗ Trung Hậu
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Nghe đọc truyện online
Chủ đề Động lực