Trí tuệ xúc cảm
Trí tuệ xúc cảm
Bởi Daniel Goleman  
Tiểu sử Tên: Daniel Goleman
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 07/03/1946
Nguồn gốc NXB: Lao Động - Xã Hội
Dịch giả: Nguyễn Kiến Giang
Người đọc: Mỹ Duyên
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Audio Books For Blind
Chủ đề Lãnh Đạo