Tôi tài giỏi - Bạn cũng thế
Tôi tài giỏi - Bạn cũng thế
Bởi Adam Khoo  
Tiểu sử Tên: Adam Khoo
Quốc tịch: Singapore
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Năm sinh: 08/04/1974
Nguồn gốc NXB: Phụ Nữ
Dịch giả: Trần Đăng Khoa - Uông Xuân Vy
Người đọc: Huỳnh Thu Thảo - Nguyễn Duy Minh
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Thái Thành
Chủ đề Động lực