Tâm lý bầy đàn
Tâm lý bầy đàn
Bởi Mark Earls  
Tiểu sử Tên: Mark Earls
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Nguồn gốc NXB: Tổng Hợp TP.HCM
Dịch giả: Hoàng Trung - Minh Thu
Người đọc: Thanh Phượng
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Mr Hoàng Dương
Chủ đề Lãnh Đạo