Phút nhìn lại mình
Phút nhìn lại mình
Bởi Spencer Johnson  
Tiểu sử Tên: Spencer Johnson
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 01/01/1940
Nguồn gốc NXB: Tổng hợp TPHCM & First New
Dịch giả: Kim Dung - Hạnh Nguyên - Tâm Hằng -  Nguyễn Văn Phước
Người đọc: Trung Kì
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi Nghe đọc truyện online
Chủ đề Hạnh Phúc