Ông già và biển cả
Ông già và biển cả
Bởi Ernest Hemingway  
Tiểu sử Tên: Ernest Hemingway
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 21/07/1899
Năm mất: 02/07/1961
Nguồn gốc NXB: Văn Học
Người dịch: Lê Duy Bắc
Người đọc: Đỗ Trung Hậu
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Sách Nói
Chủ đề Hạnh Phúc