Ông già Khốt Ta Bít
Ông già Khốt Ta Bít
Bởi Lazar Lagin  
Tiểu sử Tên: Lazar Lagin
Quốc tịch: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 04/12/1903
Năm mất: 04/06/1979
Nguồn gốc NXB: Văn Học
Dịch giả: Minh Đăng Khánh
Người đọc: Trung Nghị
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Audio Online Hay
Chủ đề Tình Yêu