Người giỏi không phải là người làm tất cả
Người giỏi không phải là người làm tất cả
Bởi Donna M. Genett  
Tiểu sử Tên: Donna M. Genett
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Nguồn gốc NXB: Tổng Hợp TP.HCM
Dịch giả: Nguyên Chương  - Việt Hà
Người đọc: Giang MJ
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi Dương Nguyên Văn
Chủ đề Lãnh Đạo