Nghệ thuật bán hàng bậc cao
Nghệ thuật bán hàng bậc cao
Bởi Zig Ziglar  
Tiểu sử Tên: Zig Ziglar
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 06/11/1926
Năm mất: 28/11/2012
Nguồn gốc NXB: Trẻ & First New
Người đọc: Hà Thanh Quý - Nguyễn Bạch Quí
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Nasa Nguyen, làm bởi  khosachnoi.com
Chủ đề Thành công