Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay
Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay
Bởi Karen Casey  
Tiểu sử Tên: Karen Casey
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 1964
Nguồn gốc NXB: Tổng Hợp TPHCM & First New
Dịch giả: Hồng Anh - Hạnh Nguyên - Ngọc Hân
Người đọc: Đức Trọng
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Kế Toán Phần Mềm, làm bởi Thư viện sách nói dành cho người mù
Chủ đề Hạnh Phúc