Giết Con Chim Nhại
Giết Con Chim Nhại
Bởi Harper Lee  
Tiểu sử Tên: Harper Lee
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 28/04/1926
 
Nguồn gốc NXB: NXB Văn Học
Nguồn: Đăng lên youtube bởi Videobooks For You
Chủ đề Tình Yêu