Đừng bao giờ đi ăn một mình
Đừng bao giờ đi ăn một mình
Bởi Keith Ferrazzi  
Tiểu sử Tên: Keith Ferrazzi
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Nguồn gốc NXB: Trẻ
Dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến
Người đọc: Trần Diệu Lan
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Kho Sách Nói
Chủ đề Thành công