Đọc vị bất kỳ ai - Để không bị lừa dối và lợi dụng
Đọc vị bất kỳ ai - Để không bị lừa dối và lợi dụng
Bởi TS. David J. Lieberman  
Tiểu sử Tên: TS. David J. Lieberman
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Nguồn gốc NXB:  Đại Học Kinh Tế Quốc Dân & CTCP Sách Thái Hà
Dịch giả: Quỳnh Lê
Người đọc: Lưu Lưu
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi Vi Văn Thái, làm bởi  khosachnoi.net
Chủ đề Lãnh Đạo