Để được trọng dụng và đãi ngộ
Để được trọng dụng và đãi ngộ
Bởi Brian Tracy  
Tiểu sử Tên: Brian Tracy
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 05/01/1945
Nguồn gốc NXB: Tổng Hợp TP.HCM
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Nasa Nguyen
Chủ đề Lãnh Đạo