Đắc Nhân Tâm
Đắc Nhân Tâm
Bởi Dale Carnegie  
Tiểu sử Tên: Dale Carnegie
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 24/11/1888
Năm mất: 01/11/1955
Nguồn gốc NXB: Trẻ & First New
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Người đọc: Ái Hòa - Xuân Khoa
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi Sách nói
Chủ đề Thành công