Con Người 80/20
Con Người 80/20
Bởi Richard Koch  
Tiểu sử Tên: Richard Koch
Quốc tịch: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 28/07/1950
Nguồn gốc NXB: Trẻ
Dịch giả: Thiên Kim - Anh Thi
Người đọc: Phan Nhã Trâm
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi khosachnoi, làm bởi khosachnoi.com.vn.
Chủ đề Thành công