Chiến thắng trò chơi cuộc sống
Chiến thắng trò chơi cuộc sống
Bởi Adam Khoo  
Tiểu sử Tên: Adam Khoo
Quốc tịch: Singapore
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Năm sinh: 08/04/1974
Nguồn gốc NXB: Phụ Nữ
Dịch giả: Uông Xuân Vy - Trần Đăng Khoa
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Sách Nói Online
Chủ đề Động lực