Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Bởi Brian Tracy  
Tiểu sử Tên: Brian Tracy
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 05/01/1944
Nguồn gốc NXB: Tổng Hợp TP.HCM
Người đọc: Ái Hòa
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  kimcuong amway
Chủ đề Lãnh Đạo