Bảy Quy Luật Tinh Thần Của Thành Công
Bảy Quy Luật Tinh Thần Của Thành Công
Bởi Deepak Chopra  
Tiểu sử Tên: Deepak Chopra
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Triết học gia
Năm sinh: 22/10/1946
Nguồn gốc NXB: Văn Hóa Sài Gòn
Dịch giả: Minh Trần
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  KT Katy
Chủ đề Thành công