Ai lấy miếng phomat của tôi?
Ai lấy miếng phomat của tôi?
Bởi Spencer Johnson  
Tiểu sử Tên: Spencer Johnson
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 01/01/1940
Nguồn gốc NXB: Tổng Hợp TP.HCM
Người đọc: GiangMJ
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi  Dương Nguyễn Văn
Chủ đề Động lực