21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo
21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo
Bởi John C. Maxwell  
Tiểu sử Tên: John C. Maxwell
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 20/02/1947
Nguồn gốc NXB: Lao Động Xã Hội
Dịch giả: Đinh Việt Hòa
Nguồn: Đăng lên Youtube bởi Audiobooks
Chủ đề Lãnh Đạo